Ugaren gara

Higiezinak sustatzen ditugu 2016tik hona

UGAREN UGAREN enpresak Zerbitzu Integrala ematen du Higiezinen arloan eta zuzenean kudeatzen ditu sustapen, eraikuntza eta zaharberritze guztiak. Orobat eskaintzen ditu hirigintzako kudeaketaren garapenari lotutako jarduerak, eta horretarako baditu ziurtatutako gaikuntza duten eskarmentu handiko langileak. UGARENek amaierako produktu bukatua entregatu arteko tramite guztiak programatzen, garatzen eta koordinatzen ditu. UGARENek erantzuna ematen die merkatuko eskaerei, negozioen beharrizanei eta bezeroen eskakizunei eraikuntzako arlo guztietan: bizilekuak, arlo industriala, arlo tertziarioa, zerbitzuak, azpiegiturak, urbanizazioak.

Eraikin baten kanpo argazkia

Zer egiten dugu

HIGIEZINAK SUSTATZEN DITUGU
KONTZEPTUTIK SORKUNTZARAINO

 • Lursailak aurkitzea

  Sortu zenetik, UGAREN enpresaren ardura nagusia izan da lursailak bilatu eta eskuratzea kokaleku, irisgarritasun eta sustapen baldintza onenak dituzten tokietan . Horretarako, batetik, lursailak erosi ditugu sustapen propioak egiteko eta ondoren haietan hirugarren batzuk ezartzeko , eta bestetik, zuzenean erantzun diegu gure bezeroen lurzoru premiei. Nahiz eta hasieran enpresa Bizkaian baino ez zen aritzen, gaur egun baditu sustapenak Estatu osoan

 • Hirigintzako kudeaketa

  UGARENek badu Hirigintzako Kudeaketako sail espezifiko bat, eta bertan langile-talde profesional eta kualifikatu bat, esperientzia zabala duena hirigintza arloko era guztietako dokumentuen idazketan eta Administrazioan egin beharreko tramiteetan. Sustapen bakoitzari jarraipen indibidualizatua egiten zaio hilean behin, bermatzeko betetzen direla plangintzan finkatutako mugarriak eta gure bezeroekin hartutako konpromisoak

 • Proiektuak kartara (ad hoc)

  UGARENek badu baita ere Proiektuen Sail bat, zeinetan ari diren lanean goi-mailako kualifikazioa eta esperientzia zabala duten profesionalak, modu integralean jorratzen dituztenak espediente guztiak, hasierako baldintzak finkatzetik sustapena entregatu arte. Horretarako, eta kontuan harturik espediente mota bakoitza, Proiektuen Sailaren ardura da honelako dokumentuak idaztea: Aurre-proiektuak, Oinarrizko Proiektuak, Exekuzio-proiektuak, Jarduera-proiektuak, jarraipenak eta Lan-zuzendaritzak, e.a. Gure nortasun-ikurra da baita ere bezeroei eskaintzen diegun etengabeko laguntza eta aholkularitza . Horri esker, gai gara gure bezeroek dituzten premien berezitasunak identifikatzeko eta gure proposamenetan baliabideak optimizatzeko, horrela lortzen ditugularik bezero bakoitzaren neurrira edo “kartara” eginiko proiektuak.

 • Sustapenaren kudeaketa integrala

  Nahiz eta gai garen era guztietako lan espezifikoak egiteko, desde UGARENen bereziki espezializatu gara sustapen bakoitzaren Kudeaketa Integralean. Guretzat Kudeaketa Integrala da sustapen bakoitzaren sei adar nagusiak barne hartzen dituena: lursailen bilaketa, hirigintza, sustapena, proiektuak, produkzioa eta arlo komertziala. Sail bakoitza komunikatuta dago uneoro Sustapenean parte hartzen duten gainerako elementuekin, baliabideak eta epeak optimizatu ahal izateko. Horrela, nabarmen murrizten dira kontraesanek edo/eta inkoherentziek eragindako birprozesuak, maiz samar gertatzen direnak euren lanaren zati handi bat kanporatzen duten enpresetan.

 • Eraikuntza

  UGAREN sustatzaile integrala da eta beretzat abantaila handia da bere enpresa-taldearen barruan VUSA izatea, ospe eta finantza-sendotasun handiko enpresa eraikitzaile bat gure edozein barne-sustapen aurrera eramateko gai dena. VUSAren obra-buru eta arduradunek goi-mailako kualifikazioa eta esperientzia zabala dute eraikuntzaren arlo desberdinetan : bizilekuak, administrazioa, arlo komertziala, industriala, ekipamendua, eta abar; horrez gain, dagoeneko baditu eginda hainbat eraikin berezi. UGARENek, VUSArekin koordinaturik, eraikuntzarako konponbideen eta produktu eta sistemen kalitateen estandarizazioa sustatu du, zeinari esker posible dugun kostuak optimizatzea eta konponbide horien etengabeko hobekuntzaren jarraipena egitea. Horrek guztiak posible egiten du nabarmen murriztea Salmenta ondorengo Arreta Sailera iristen den intzidentzia kopurua.

 • Kudeaketa komertziala

  UGARENek badu Sail espezifiko bat, goi-mailako kualifikazioko teknikariz eta eskarmentu handiko komertzialez osatua dagoena eta gure bezeroen interesak zaintzeaz arduratzen dena, hasi bezero horiek gurekin edozertarako harremanetan jartzen direnetik eta Sustapen bakoitzeko produktua entregatu arte. UGAREN ezaguna da bezero bakoitzaren beharrizan espezifikoei erantzuteko proposamenak egitean ageri duen arretagatik , xehetasunak zaintzeagatik eta profesionaltasunagatik. Era berean, Sail hau proaktiboa da bezeroak bilatzeko orduan, eta eskura dituen bitarteko komertzial guztiak baliatzen ditu horretarako: publizitatea (digitala eta inprimatua), sare sozialak, harreman komertzialak, etab.

Gure balioak

GURE NORTASUN-IKURRAK

 • Kalitatea

  UGARENen badakigu Kalitateak konstante bat izan behar duela Sustapenen Kudeaketa Integraleko prozesu guztietan, ezinbesteko baldintza delako epeak eta baliabideak optimizatzeko, eta bi alderdi horiek funtsezkoak direla gure bezeroen asebetetzea eta aitortza lortzeko. Horregatik daukagu Sail espezifiko bat, Kudeaketako Sistema Integral (KSI) baten bidez lan egiten duena eta zeregintzat daukana prozesuen estandarizazioa gainbegiratu, hobetu eta inplementatzea eta protokoloak betetzen direla ziurtatzea. Zehazki, UGARENek baditu Aenor-ek emandako ziurtagiriak Enpresen Kudeaketaren Kalitate arloan (ISO 9001:2015), Ingurumen Kudeaketa arloan (ISO 14001:2015) eta Laneko Arriskuen Prebentzio arloan (OSHAS 18001).

 • Esperientzia

  UGAREN sortu zen erantzun espezifiko eta berezi bat emateko 1920an sortutako VUSA enpresa-taldeko sustapenaren alderdiari . Nahiz eta XX. mende hasieran eraikuntzan zentratu zen nagusiki, duela hogei bat urtetik hona Sustapena bihurtu da bere jarduera nagusia. Azken bi hamarkada hauetan UGARENek goi-mailako kualifikazioko eta esperientzia zabaleko profesionalekin aberastu ditu bere Sailak eta edozein motatako Sustapenei aurre egiteko gai den giza talde bat sortu du . Gainera, denbora horretan Kudeaketa Integraleko Sistema bat diseinatu eta inplementatu du, etengabe berrikusten ari dena eta diziplina arteko lankidetza optimizatzen duena Sustapenen sei adar nagusien artean: Lursailen Bilaketa, Hirigintza, Sustapena, Proiektuak, Produkzioa eta Arlo Komertziala.

 • Enpresen Erantzukizun Soziala

  UGARENen oso gogoan daukagu Enpresaren Erantzukizun Soziala . Horregatik lantzen dugu erantzukizun hori giza garapen jasangarriari lagunduz,, konfiantza eskainiz eta konpromisoa hartuz langileekin eta euren familiekin, gizartearekin eta tokiko komunitatearekin, eta helburutzat hartuz kapital soziala eta komunitate osoaren bizi kalitatea hobetzea.

  Enpresen erantzukizun soziala hiru arlotan zentratzen da: ingurumena zaintzea, langileen lan-baldintzak bermatzea eta kausa humanitarioak babestea. EESri esker, gure langileak motibatuago daude eta leialagoak dira, gure bezeroak gusturago daude eta irudi publiko hobea dugu komunitatean .

 • Konpromisoa

  UGAREN sortu zenetik, gizartearekin daukagun konpromisoa da gure nortasun-ikur ezagunenetako bat. Konpromiso hori gure jardueraren parte bat da, eta etengabeko hobekuntzara garamatzan eguneroko ekintza bilakatu da. Konpromiso hori zuzena da, pertsonekin eta euren familiekin. Kolektiboa da, enpleguarekin eta enpresekin. Soziala da, ingurunearekin eta erakundeekin . Jasangarria da, ingurumena zaintzera bideratua, eta kolaboratiboa da, antolakunde sozialekin konprometitua. Horregatik, irmo babesten ditugu kooperazio, kirol eta kultur arloetako ekintza sozialak, ulertzen dugulako gure misioaren eta baloreen parte zatiezina direla.

 • Berrikuntza

  UGARENen filosofia berrikuntzan oinarritzen da. Horretarako, ezinbestekoa da geure burua egunero berrasmatzea prozesuak optimizatuz, eta eraginkortasuna, modernitatea nahiz diseinua uztartzen dituzten materialak eta konponbideak txertatuz. Horregatik ari gara etengabeko lanean jarduera-ildo hauetan: Jasangarritasuna: hobekuntzak txertatzen ditugu gure jardueran eta gure eraikuntza prozesuetan gero eta jasangarriagoak izateko, hondakin gutxiago sortuz, inguratzaile energetiko eraginkorragoak eginez eta, bide horretatik, energia kontsumoa eta kutsadura-maila murriztuz.

  Lean kudeaketa: konpainia bezala, lana antolatzeko gure filosofia prozesuen etengabeko hobekuntzara zuzenduta dago, eta asmo horrekin tresna kolaboratiboak txertatzen ditugu prozesuen komunikazioa, koordinazioa, plangintza, jarraipena eta optimizazioa hobetzeko. Eredu horrekin lortzen dugu prozesuak estandarizatzea, baliorik ez duten jarduerak ezabatzea, arriskuak gutxitzea eta gure langileak eraginkorragoak izatea. Talde-lana sustatzen dugu, gure langile guztiak inplikatuz konpainiaren kudeaketa-prozesu osoan.

  Building Information Modeling (BIM): BIM teknologiari esker posible dugu eraikinak modu birtualean eraikitzea fisikoki eraiki baino lehen. Tresna horrekin aurre hartzen diegu arazoei eta proiektuan zuzendu ditzakegu. Hiru dimentsiotan marrazten dugu eraikin osoa: bere egitura, tabikeak, instalazioak, zurgintza lanak, e.a. Edozein interferentzia edo bateraezintasun egonez gero, automatikoki detektatzen da.

 • Kaudimena

  Enpresen egonkortasun ekonomikoa inoiz baino garrantzitsuagoa da hain bolada ezegonkorra bizi duen sektore honetan. Ezinbestekoa da bezeroei ahalik eta segurtasun handiena transmititzea eta bermatzea euren inbertsioetan, eta horretarako ez dago ezer hoberik ordainketa eta kobrantzen kudeaketa serioan oinarritutako enpresa politikak garatzea baino. UGARENen sinesten dugu epe luzeko jasangarritasunean, enpresaren kapitalizazioan eta kudeaketako politika sendo eta egonkorrean. Urtero egiten ditugu kanpo-auditoretzak gure kaudimen ekonomikoa ziurtatzeko, dokumentu bidez justifikatzen dugu betetzen ditugula administrazio publikoekiko betebehar guztiak, eta gure kaudimena bermatzen duten erakundeen ziurtagiriak aurkezten ditugu.

ISTORIA

Ziurtagiriak

KALITATEA y INGURUMENA

UGARENek baditu Aenor-ek emandako ziurtagiriak Enpresen Kudeaketaren Kalitate arloan (ISO 9001:2015), Ingurumenaren Kudeaketa arloan (ISO 14001:2015) eta Laneko Arriskuen Prebentzio arloan (OSHAS 18001 – ISO 45001 berrira eguneratzeko prozesuan).

Barne bulegoaren argazkia

Gurekin harremanetan jartzeko

Edozein zalantza edo kontsulta baduzu, idatziguzu eta zurekin harremanetan jarriko gara.

JARRI HARREMANETAN UGAREN-EKIN